Hoe zit onze contributie in elkaar?

Wij hebben bij onze club een contributie regel die niet op één bedrag neerkomt, het is opgebouwd uit verschillende componenten. Daarnaast hebben we ook nog een jeugdlid- en familieregeling.

Als basis hebben we het gewone clublidmaatschap (RMV nimbus) ter hoogte van € 80,- per jaar.

Daarnaast moet je bij ons ook lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Deze bijdrage is € 52,50  per jaar (2021) en wordt aan onze club betaald. Wij zorgen dan voor afdracht naar de KNVvL.

Voor nieuwe leden stellen wij ook eenmalige inschrijfgeld verplicht ter hoogte van € 30,=. Deze bijdrage is ontstaan doordat we vanwege het nieuwe veld aan alle leden een eenmalige bijdrage gevraagd hebben. Hierdoor wordt iedereen gelijk getrokken.

 

Als je lid wordt komt het hierop neer: Ieder volgend jaar is het dan (onder voorbehoud van wijzigingen):
- Clubcontributie: € 80,- - Clubcontributie:  € 80,-
- KNVvL: € 52,50 - KNVvL: € 52,50
- Inschrijfgeld: € 30,-    
- Totaal: € 162,50 - Totaal:  € 132,50

Jeugdleden

Jeugdleden betalen de helft van alle bovenstaande bedragen (let op er zit verschil in leeftijdgrens tussen Nimbus en de KNVvL), behalve het inschrijfgeld, dit is voor iedereen gelijk.

Voor Nimbus geldt: een juniorlidmaatschap is mogelijk tot en met het jaar waarin het lid de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Voor KNVvL geldt: een juniorlidmaatschap is mogelijk tot en met het jaar waarin het lid de leeftijd van 19 jaar bereikt.

Familielidmaatschap

Bij een tweede (of volgend) familielid, wat daadwerkelijk op hetzelfde adres woonachtig is, geldt 20% korting op het clublidmaatschap voor alle familieleden. Het inschrijfgeld blijft € 30,00 per persoon.

Deze korting is niet van toepassing op een junior lidmaatschap. Als het junior lid de leeftijd van 18 jaar bereikt, treed de gezinskorting in werking in het volgende jaar.

Rekenvoorbeeld 1

2 seniorleden, familie van elkaar op hetzelfde adres woonachtig:

- Clubcontributie senior (20% korting): € 64,-
- KNVvL : € 52,50
- Clubcontributie senior (20% korting): € 64,-
- KNVvL : € 52,50
 Totaal:  € 233,-

Rekenvoorbeeld 2

1 seniorlid met 1 juniorlid, familie van elkaar op hetzelfde adres woonachtig:

- Clubcontributie senior:                   € 80,-
- KNVvL : € 52,50
- Clubcontributie junior : € 40,-
- KNVvL junior : € 26,25
 Totaal:  € 198,75

Half jaar lidmaatschap

Indien na 1 juli ingeschreven wordt als lid, geldt de helft van het clubcontributie (€ 40,-) en de helft van de KNVvL contributie (€ 26,25). Alle andere bedragen blijven hetzelfde.

Sleutel code

Ieder lid krijgt na zijn inschrijving en na betaling van de contributie de sleutelcode die toegang geeft tot het veld.

RMV Nimbus Bemmel

 

 

 

 

Nieuwsarchief

Sponsoren / Partners